همه دستور غذاها

پیتزا با نان باگتتوسط بهارکاین مدل پیتزا بسیار لطیف و خوش خوراک بوده و به دلیل تک نفره بودنش خیلی راحت خورده می شود.