همه دستور غذاها

نان پیتا برشتهتوسط بهارکنان پیتای برسته شده جزو مهم ترین گزینه های سالاد فتوش است. علانه بر این، نان پیتای برشته شده در کنار انواع دیپ ها برای میز و سینی مزه فوق العاده است؛ زیرا علاوه بر پر طرفدار بودنش خیلی هم سریع راحت درست می شود.
نان موزتوسط منودلیارنان مورد علاقه در خانواده ما. شاید به نظر شما این کیک باشد اما خب این نان در خانه ما خیلی طرفدار دارد و همیشه بخشی از صبحانه یا میان وعده ما را تشکیل می دهد.