همه دستور غذاها

مرغ با سس تیکا ماسالاتوسط بهارکاین روش طبخ مرغ یک دستورالعمل سنتی و پر طرفدار از مرغ با ادویه های گرمی است که طرفداران غذا های پر ادویه، عاشقش می شوند. تیکا ماسالا سس تندی نیست بلکه یک سس نارنجی رنگ و ادویه ای است که طعم متفاوت و جذابی به مرغ می دهد و حداقل یک بار امتحان آن پیشنهاد می شود.