همه دستور غذاها

تست آووکادو یک شام رژیمیتوسط بهارکاین تست آووکادو با فلفل دلکه ای هلال شده و کبابی یک گزنه بسیار عالی برای شام های رژیم است که می تواند به زیبایی پوست و جوانسازی آن نیز کمک کند.