همه دستور غذاها

میگو پلوتوسط بهارکمیگو پلو یکی غذای مورد علاقه و جنوبی است که عاشقان غذای دریایی و میگو بی شک عاشق این غذای ادویه ای هم هستند. میگو پلو به سبک های مختلفی طبخ می شود که ما در این کلاسیک ترین نوع آن را با هم یاد می گیریم.